04 238 08 08 lekarna@savski-otok.si

  Kontakt

  LEKARNA SAVSKI OTOK
  Stara cesta 25B
  4000 Kranj

  T: 04 238 08 08
  E: lekarna@savski-otok.si

  Odpiralni čas


  ponedeljek 08.00 - 19.30
  torek 08.00 - 19.30
  sreda 08.00 - 19.30
  četrtek 08.00 - 19.30
  petek 08.00 - 19.30
  sobota 08.00 - 14.00
  nedelja zaprto

  Kakovost in varnost

  1. NAMEN
  V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti  (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) v Lekarni Savski otok vzdržujemo sistem kakovosti glede na standarde lekarniške dejavnosti in dobre lekarniške prakse. Področje kakovosti in varnosti je opredeljeno v III. poglavju zakona. Kakovost v zdravstvu je lastnost sistema zdravstvenega varstva, delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zdravstvene obravnave in posameznih storitev.

  2. CILJI IN POSLANSTVO
  • izvajati in izboljševati aktivnosti in storitve v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse
  • izvajati kakovostne storitve in stalno izboljševati storitve za zagotavljanje zadovoljstva strank, upoštevati zahteve, potrebe in želje strank, si prizadevati za povečevanje zadovoljstva z našimi storitvami
  • izboljševati in posodabljati delovno opremo in procese
  • izboljševati delovne pogoje, skrbeti in upoštevati želje zaposlenih za povečevanje njihovega zadovoljstva in dobrega počutja, skrbeti za zdravje in varno delo
  • skrbeti za nenehno usposabljanje, motivirati in omogočiti stalno izobraževanje zaposlenih
  • skrbeti za zmanjševanje onesnaževanja okolja
  • skrbeti za uspešno poslovanje lekarne, njeno rast in razvoj, povečevati prepoznavnost lekarne z nudenjem kakovostnih, varnih storitev, usmerjenih izključno v skrb za zdravje in dobro počutje uporabnikov
  3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI
  • spremljamo kazalnike kakovosti ( delež magistrov farmacije z veljavno licenco,  nabava zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov, shranjevanje izdelkov, knjiga pritožb)
  • izvajamo periodične interne strokovne nadzore
  • kontroliramo in nadziramo merilno, delovno opremo in pogoje v delovnih prostorih, pregledujemo dokumentacijo delovne, merilne opreme in pogojev v delovnih prostorih
  • pripravljamo, pregledujemo in posodabljamo dokumentacijo (splošni postopki, navodila za delo)
  • spremljamo in dokumentiramo odpoklice zdravil, medicinskih pripomočkov, živil za posebne zdravstvene namene, kozmetike in ostalega blaga
  • redno spremljamo in izločamo zdravila in ostalo blago s kratkim rokom uporabe
  • spremljamo in vodimo reklamacije
  • izvajamo aktivnosti za preverjanje avtentičnosti zdravil in izločujemo zdravila z alarmom
  • redno se izobražujemo in obnavljamo farmacevtska znanja, za magistre farmacije vodimo interno evidenco licenčnih točk
  • z odpadki ravnamo v skladu s predpisi
  • sprejemamo zdravila s pretečenim rokom uporabe (znotraj delovnega časa lekarne) in poskrbimo za njihovo strokovno uničenje
  • redno vzdrževanje in servisiranje računalniške in programske opreme
  • zdravila in ostalo blago shranjujemo v skladu z dobro lekarniško prakso pod kontroliranimi pogoji
  • zdravila in medicinske pripomočke nabavljamo pri registriranih dobaviteljih
  4. AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI
  • spremljamo kazalnike kakovosti, sprejemamo potrebne ukrepe za izboljševanje
  • načrtujemo, spremljamo usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
  • posodabljamo protokole za posamezne storitve, pripravljamo nova navodila za kakovostno in varno delo, informiramo in nadziramo uporabo aktualnih postopkov
  • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti
  • redno informiranje zaposlenih o politiki kakovosti in vključevanje vseh zaposlenih k načrtovanju aktivnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti v lekarni
  • spodbujanje aktivnosti beleženja neželenih učinkov zdravil in farmacevtskih intervencij
  Dokumentacija, ki se nanaša na zagotavljanje kakovosti in varnosti, vključno s kazalci kakovosti, je na vpogled v lekarni.